Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "TeleComp"

strona główna ·


Kontakt z TeleComp


Firma


Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TeleComp Sp. z o.o.
04-314 Warszawa ul. Chłopickiego 17/19 m. 40
tel./fax 022 402 28 50
e-mail: info@telecomp.pl

Organ Rejestracyjny:


Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000046607
NIP 526-10-30-474
REGON 011163297
Kapitał zakładowy 200 000,00 PLN

Zarząd:


Prezes Zarządu:    Jolanta Balicka-Czech

· powrót na początek strony ·