Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "TeleComp"

strona główna ·


Produkty oferowane przez TeleComp

System GranSafe


GranSafe, służący do zdalnego wspomagania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (dlatego też wiek osób monitorowanych jest praktycznie nieograniczony), składa się z jednego sensora umieszczonego na ręce osoby monitorowanej oraz smartfona z oprogramowaniem umożliwiającym analizę danych z sensora i podejmującym akcje w przypadku wykrycia sekwencji stanów wskazujących na zagrożenie życia (np. po upadku, lub w przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia) – wywołanie połączenia pod wskazany numer telefonu lub podjęcie innej, zaprogramowanej akcji. Centralny serwer dostępny w chmurze, zapewnia kolekcjonowanie danych z aplikacji, podłączenie do systemów centrów monitorowania oraz bieżącą obserwację lokalizacji osoby monitorowanej za pomocą sygnału GPS. Smartfon komunikuje się z centralnym serwerem dostępnym w chmurze za pomocą sieci 3G/4G.

Zastosowany sensor obsługuje technologię komunikacji Bluetooth 4.0 oraz posiada trójosiowy akcelerometr, dzięki któremu odbierane są drgania umożliwiające zorientowanie się, czy odebrany sygnał wskazuje na wystąpienie sekwencji drgań związanych z potencjalnym zagrożeniem. Dla zastosowań GranSafe na chwilę obecną przygotowane są sensory w formie bransoletki, które są noszone przez osoby monitorowane. Dzięki zastosowaniu sensora umieszczonego przy ciele osoby monitorowanej jest możliwość dokładniejszego zebrania danych dotyczących jego ruchów, a tym samym lepsza estymacja wystąpienia sekwencji ruchów związanych z potencjalną sekwencją alarmową (wystąpieniem zagrożenia).

W przypadku wyjścia osoby monitorowanej na teren otwarty – jest ona lokalizowana za pomocą sygnału GPS, dane te smartfon przesyła do centralnego serwera, gdzie osoby sprawujące opiekę mogą sprawdzić ich lokalizację. Osoby sprawujące opiekę mogą monitorować lokalizację osób, którymi się opiekują również za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Istnieje możliwość określenia dla każdej osoby monitorowanej obszarów bezpiecznych (z których wyjście alarmowałoby osoby monitorujące), lub niebezpiecznych (do których weście alarmowałoby osoby monitorujące).

Rozwiązania wykorzystane w produkcie GranSafe wykorzystują najnowsze technologie.

GranSafe: